Kultur och historia

Från kronohemman till naturreservat

Under Gustav Vasas första regeringstid var Fjärdlång, eller som skärgårdsborna säger Fjällång, ett kronohemman. Det såldes 1533 och nu, efter 450 år i privat ägo, har det gamla kronohemmanet åter kommit i statlig ägo, som naturreservat.

Thielska eran

Med 1900-talet började en ny epok. Under tidigare århundraden hade området ägts och brukats av skärgårdsjordbrukare, nu övertogs det av människor som i första hand var intresserade av naturen för upplevelser och rekreation. 1909 köpte finansmannen Ernest Thiel, känd för Thielska galleriet på Djurgården, ön med tillhörande arkipelag. Thiel inspirerades till köpet av vännen Bruno Liljefors som tidigare köpt Bullerön. Ernest Thiel byggde 1917 ett stort boningshus, den ”Thielska villan” som nu är ett pampigt vandrarhem.

På 1940-talet förvärvade staten större delen av Fjärdlång av Ernest Thiels son, Tage.