Kultur och historia

Medeltida anor

Gålö domineras av gården Stegsholm, ett gods med medeltida anor, och dess underlydande torp och gårdar. Den har under senare sekler tjänat bl a som uppfostringsinrättning och under en period även som jordbruksskola.
Den låglänta marken mellan Gålö och fastlandet var tidigare ett sund, här byggdes en bro till fastlandet 1854. Det blev första gången som Gålöborna tog sig torrskodda till fastlandet. I början av 1940-talet, då försvaret etablerat sig på ön, revs bron och man gjorde en permanent överfart.

Byggnad typisk för Gålö

Restaurang Gålö Havsbad är inhyst i en byggnad typisk för Gålö. Flera av gårdarna på Gålö består av en unik kombination av boningshus och djurstall, där ladugårdsdelen av byggnaden har ett stensatt väggparti medan resten av byggnaden har träfasad. Detta byggnadssätt tillkom under 1860-talet. Gården vid avfarten till Morarna och gården Fröberg är andra exempel på hus i samma byggnadsstil.

Sälstationen

Sälstationen, idag en enklare konferensanläggning på södra Gålö, har en spännande historik. Här tränade marinen sälar och falkar att leta efter ubåtar, ett projekt som under lång tid varit hemligstämplat. 1998 övergick Gålö från Stockholms stad till Skärgårdsstiftelsen.