Natur

Vegetation

Den enda vegetationen på Grönskär är gräs och krypande buskar. Ön var före fyrens tid säsongsfiskeläge men ingen bebyggelse finns bevarad från denna tid.

Föreskrifter

För att tälta eller göra upp eld krävs tillstånd från tillsynsmannen.