Hälsingholmarna

Symbol för naturreservat

Reservatet ligger i mellanskärgården och utgör en naturlig fortsättning av Träskö–Storö och Kalholmsarkipelagerna mot nordost. Det omfattar ca 25 holmar och skär med en total markareal om runt 31 hektar.

Naturreservatet är helt obebyggt och består av vackra större och mindre holmar och skär. De större är tallskogsbevuxna och de mindre utgör kala skär med bl a ett mycket rikt fågelliv. Reservatet inköptes av stiftelsen 1996.

Tillsynsmannen tipsar

Ett område med fin naturhamn på nordostliga delen av Stora Hälsingholmen. Bra skyddad för sydliga och västliga vindar. Tänk bara på att den nordvästra delen av ön är privatägd – visa hänsyn.