Häringe-Hammersta

Teckenförklaring för stiftelsens områdeskartor

Det omväxlande och kuperade landskapet kring Häringe och Hammersta med höga berghällar, havsvikar, småskaligt odlingslandskap, lundar och ekhagar bjuder på spännande naturupplevelser. Gammal kultur finns också representerat med det vackra Häringe Slott och ruinen efter Hammerstahus.

Tillsynsmannen tipsar

Både Häringe och Hammersta är naturälskarnas och framförallt vandrarnas områden. Vackert jordbrukslandskap och skärgårdsnatur i harmonisk blandning. I Häringe finns det ett flertal anlagda vandringsleder medan Hammersta lämpar sig mer för fritt strövande. Anlagda färister mellan hagarna gör det ändå enkelt att komma fram.
Det går att bada från en del klippor även om det inte finns anlagda bad. Efter Häringenäs utmed vandringsleden finns en liten sandvik där det går bra att bada.

Missa inte heller ruinen i Hammersta som är väl värd ett besök.