Hjälmö-Lådna

Symbol för naturreservat

Av många ansedd som den vackraste delen av Mellanskärgården. Ett aktivt jordbruk med betande djur och slåtter håller landskapet öppet. I reservatet ingår också Stora Kalholmen med sitt fina vandrarhem och Träskö-Storö med bastubodar och ny natur- och kulturstig. Stigen leder dig runt ön via den lilla insjön med näckrosor.

Tillsynsmannen tipsar, Hjälmö-Lådna

Den här delen av skärgården ska man besöka för ett det är ett klassiskt mellanskärgårdslandskap. Lummig vacker betad natur kombinerat med orörda biotoper där det växer massor av fina blommor som t ex på ön Hästnacken. Skärgårdsstiftelsen har två jordbruk igång i området, hos Schiermans i Västergården på Hjälmö och hos Sjöbloms på Oppgården på Lådna.

Tillsynsmannen tipsar, Träskö-Storö

Här är det framförallt naturhamnar som lockar, det finns lävikar för alla väder. Mest av allt lockar fladen på norra sidan där det också finns en extremt välbesökt bastu. Missa inte heller vår naturstig som börjar vid torpet längst in i Storöfladen.

Mitt personliga tips för den här delen av reservatet är en liten vik vid Träskö-Storös sydvästra spets mot Flakholmen. Här finns det otroligt vackra berg och fin natur. Har man riktig tur kan man dessutom se berguv här. Träskö-Storö nås endast med egen båt.