Kultur och historia

Betydelsefullt fiske

Järflotta låg sedan tidigt 1600-tal under Nynäs gård på fastlandet. Först fanns endast ett hemman på ön men under 1600- och 1700-talen tillkom ytterligare ett antal torp. Någon större eller rikare skärgårdsbygd var Järflotta inte under denna tid. För järflottaborna måste närbelägna fiskeplatser som Viksten och Gunnarstenarna betytt oerhört mycket.

Särskilt viktigt ålfiske

Av särskild vikt var också ålfisket som pågått kring Järflotta i hundratals år och under senare hälften av 1900-talet bedrevs detta fiske med stora bottengarn. Något aktivt fiske eller jordbruk bedrivs inte längre på Järflotta som numera saknar året-runt-boende befolkning.

Järflotta är privatägt, men blev på initiativ av markägaren naturreservat 1968. Därmed avsade sig markägaren all vidare exploatering och fick för detta en ekonomisk ersättning från staten och landstinget via Skärgårdsstiftelsen.