Tillgänglighet

Promenadväg

En promenadvägar till badet i Grava är gjord för att fungera för rörelsehindrade.

Skärgårdsmaja

RTC finns vid Grava, Sågen och vid badet som ligger vid infarten till reservatet.