Kultur och historia

Viktiga vatten för sjöfarten

I farvattnen kring Öja har sjöfarten angjort kusten sedan urminnes tider. Ön har också Sveriges äldsta fyr, Landsort. Den byggdes 1678 av gråsten och fick metertjocka väggar. Det var en öppen stenkolsfyr ända in på 1800-talet då rovoljelampor med speglar infördes. 1938 blev fyren elektrifierad och är sedan 1963 automatiserad.

Fyren, ett nav i samhället

Fyrens tillkomst blev en av anledningarna till att Öjas befolkning med tiden spred sig ned över ön från den äldsta boplatsen vid Norrudden. Odlingsbar jord saknades, men fisket gav utkomst och kreatur kunde hållas på magra beten i skrevorna.

Landsort nedbränt 1719

1719 brände ryssarna öns alla hus. Någon omfattande ny bebyggelse blev det sedan inte på Öja under hela 1700-talet. Den nutida, täta bebyggelsen i byn Landsort, eller Storhamn som den egentligen heter, tillkom först under andra hälften av 1800-talet i samband med sjöfartens ökade betydelse.