Res till Lilla Husarn

Ingen reguljärtrafik

Lilla Husarn ligger knappt en mil / 5 sjömil från närmaste fastlandsförbindelse och saknar reguljär båttrafik.