Kultur och historia

Bebott sedan mycket länge

Nämdö finns omnämnt i skrift redan på 1200-talet i kung Valdemar Seiers seglingsbeskrivning över leden utmed svenska kusten till Reval i Estland. På 1500-talet fanns åtta skattskrivna bönder i Nämdö. På slutet av 1600-talet lydde 16 hemman under Österwijks Sätesgård. Sommaren 1719 brändes nästan hela Nämdö av ryssarna. Östanviks gård byggdes upp igen lite söder om gamla läget, och än idag finns en del av 1700-tals husen kvar.

Nämdös befolkning var som störst på 1870-talet med 321 personer. Idag uppgår året-runt-befolkningen till ca 100 personer som bor utspridda på 18 öar. I början av 1960-talet köpte Stockholms stad stora delar av Nämdö, marker som 1998 övergick till Skärgårdsstiftelsen.