Sandböte

Symbol för naturreservat

På Sandböte ligger ett gammalt fiskehemman med tillhörande båtbyggarverkstad som idag är museum. Här kan man få en föreställning om forna tiders levnadsvillkor i skärgården.

Stiftelsen fick Sandböte i gåva av Naturskyddsföreningen 2001.

Tillsynsmannen tipsar

Titta gärna in i båtbyggarverkstaden som idag är museum. Ser man till naturen så är Sandböte ganska snårigt och svårforscerat men det går finfint att bada i sundet mellan Lilla och Stora Sandböte.