Bo och övernatta

Öppen bod

Två av stiftelsens övernattningsbodar finns vid inre hamnen.
Dessa måste bokas genom tillsynsmannen, 400 kr första natten sedan 200 kr efterföljande nätter.
Tel: 08-571 642 62