Res till Svenska Högarna

Ingen reguljärtrafik

Svenska Högarna ligger 3,5 mil / 19 sjömil från närmaste fastlandsförbindelse och saknar reguljär båttrafik.

Båttaxi

Båttransport kan eventuellt beställas genom tillsynsmännen.
Tel: 08-571 642 62