Sevärdheter

Fyren

Fyrbyggnaden är den enda Heidenstamfyr som finns i Stockholms skärgård och en av landets bäst bevarade.

Kyrkogården

Åt nordväst ligger en liten Kyrkogård av stengärdesgårdar omgiven bit vigd jord med pittoresk klockstapel och några gravar.

Trojeborgar

Norr om kyrkogården ligger två s k trojeborgar eller små labyrinter, lagda av vackert lavbevuxna stenar. Åtminstone den ena torde vara flera hundra år gammal, kanske lagd för att ge ökad fiskelycka.

Jättegrytor

Sydost om gården alldeles nära två granar finns två mindre jättegrytor kallade ”Jättegubbens byxor”.