Hus och bodar på Huvudskär

Hyra och arrendera

Skärgårdsstiftelsen äger många byggnader som hyrs eller arrenderas ut. Flera av byggnaderna nyttjas för jordbrukens behov eller till personalbostäder.

Vi har också ett stort antal byggnader som nyttjas kommersiellt som värdshus, hotell, vandrarhem och handelsbodar. Ett begränsat antal hus hyrs ut som permanent boende eller fritidsboenden. Skärgårdsstiftelsen arrenderar också ut områden med betesmarker, jaktmark och fiskevatten.