lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Organisationen

Skärgårdsstiftelsens verksamhet är bred och spänner över ett stort område både geografiskt och verksamhetsmässigt. Den omfattar naturvård, fastighets- och byggnadsförvaltning, samt besöksnäringsfrågor.    

Idag sysselsätter Skärgårdsstiftelsen ett femtiotal personer med olika funktioner som behövs för att leverera i ett brett uppdrag. Vi har ett fyrtiotal områden att ansvara för med förvaltning, naturvård och drift.

Vi har lokalkontor på ett flertal platser i skärgården och också ett kontor på Skeppsholmen i Stockholm där stabsfunktioner som ekonomi, kommunikation, HR och administration har sin hemvist och där det även går bra att besöka oss.

Skärgårdsstiftelsen äger ett par tusen hus och andra byggnadsverk. Det är allt från herrgårdar och lantbruk till sjöbodar, dass, fyrar och bryggor. En del byggnader nyttjas för den egna verksamheten. Andra hyrs ut och används som krogar, värdshus, vandrarhem, stugbyar eller annan publik verksamhet. Alla måste underhållas och skötas om, vilket utgör en omfattande del av Skärgårdsstiftelsens verksamhet.

Skärgårdsstiftelsen arrenderar ut 16 gårdsarrenden – tio på öar och sex på fastlandet. De är viktiga för naturvården och för bevarandet av landskapsbilden. För att hålla markerna öppna och bevara kulturlandskapet används än idag betesdjur som flyttas runt mellan holmar och skär. Flera jordbruk bedrivs ekologiskt och småskaligt.

Utöver det handfasta arbetet med naturvård, fastighetsskötsel och jordbruk arbetar Skärgårdsstiftelsen för att främja utvecklingen av skärgården i bredare bemärkelse. Miljö, infrastruktur och besöksfrågor ligger alltid högst på agendan. Mycket av utvecklingsarbetet bedrivs med hjälp av finansiering från bland annat Länsstyrelsen, EU och WWF.

Ett viktigt arbete är också att informera om vad vi gör i vår verksamhet. Det gör vi dels här på vår webbplats och på sociala medier. Vänmagasinet Stångmärket ger fördjupad information med reportage om Skärgårdsstiftelsens arbete.