fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Organisationen

Skärgårdsstiftelsens verksamhet är högst skiftande och innefattar allt från att tömma soptunnor och snickra bryggor till att vara en viktig instans i frågor som rör den långsiktiga utvecklingen av skärgården.

Organisationsplan

Personalen

Vi har ett fyrtiotal områden att ansvara för och lika många tillsynsmän och naturvårdare som gör jobbet. De flesta är skärgårdsbor och har både stor lokalkännedom och kunskap om skärgården i stort.

I fältpersonalens uppgifter ingår saker som fågelräkning, sophämtning samt bygg- och röjningsarbeten. En viktig uppgift är också att guida till fina upplevelser i skärgården, liksom att berätta om regler i våra naturreservat och vad som gäller generellt för vistelser på våra områden.

Cirka tjugofem personer jobbar med ekonomi, förvaltning, administration och kommunikation på vårt kansli på Skeppsholmen i Stockholm.

Byggnaderna

Stiftelsen äger ett par tusen hus och andra byggnadsverk. Det är allt från herrgårdar och lantbruk till sjöbodar, dass, fyrar och bryggor. En del byggnader nyttjas för den egna verksamheten eller som personalbostäder. Andra hyrs ut och används som krogar, värdshus, vandrarhem, stugbyar eller annan publik verksamhet. Men alla måste de underhållas och skötas om, vilket utgör en betydande del av stiftelsens verksamhet.

Jordbruken

Skärgårdsstiftelsen har 16 gårdsarrenden – tio på öar och sex på fastlandet. De är en förutsättning för bevarandet av landskapsbilden. För att hålla markerna öppna och bevara kulturlandskapet används än idag betesdjur som flyttas runt mellan holmar och skär. Flera jordbruk bedrivs ekologiskt och småskaligt.

Den övriga verksamheten

Utöver det handfasta arbetet med tillsyn, naturvård, fastighetsskötsel och jordbruk arbetar stiftelsen för att främja utvecklingen av skärgården i bredare bemärkelse. Ett antal projekt för utveckling av exempelvis infrastruktur, besöksfrågor och miljö- och ungdomsfrågor har startats på senare år. Mycket av utvecklingsarbetet bedrivs med hjälp av finansiering från bland annat EU.

Kommunikation är en viktig uppgift

Ett viktigt arbete är också att informera om vad vi gör i vår verksamhet. Det gör vi dels här på vår webbplats och på facebook. Vi ger också årligen ut en Områdesguide där vi presenterar alla våra områden. Vänmagasinet Stångmärket ger fördjupad information med reportage om stiftelsens arbete. Ofta finns vi också på plats vid mässor och utställningar under året, inte minst för att värva nya vänner.