lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

SmartPorts

Projektet pågick mellan 2015-2017

Projektet SmartPorts syftar till att förbättra servicen för besökare i små gästhamnar, att bidra till lokal och regional utveckling samt att öka informationen kring små hamnar runt Östersjön.

Projektet innebär förbättrad service på Lidö och Arholma. På Arholma i form av färskvatten i borrad brunn och på Lidö byggs servicehus med WC, dusch och tvättmöjligheter.

Leadpartner: Estonian Small Harbour Development Center
Projektbudget: 65 000 € varav EU stödet omfattar 48 750 €

(For information in English, please see the project website smartports.net)

Projektperiod

Projektet Smartports pågick mellan 1/10-2015 och 30/9-2017.

Projektansvarig

Jonas Davidson
Tel: 08-123 124 50
E-post

Finansiärer

Skärgårdsstiftelsens logotyp


Central Baltics logotyp


Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp