lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Arholma

 • KOORDINATER
  59°50'35.8"N 19°6'42.1"E
  TILLSYNSMAN
  Jonny Nord
 • Affär
 • Badplats
 • bastu
 • Cykeluthyrning
 • Dricksvatten
 • Sjömack
 • Sevärdhet
 • Gästhamn
 • Kajakuthyrning
 • Naturhamn
 • Naturstig
 • Ångbåtsbrygga
 • Sugtömningsstation
 • Tältplats
 • Vandrarhem
 • Skärgårdsmaja

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Arholma-Idö naturreservat

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Gräva, hacka, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten.
 • Fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved.
 • Gräva upp växter såsom ris, örter och gräs.
 • Medföra okopplad hund.
 • För längre tid än två dygn i följd förtöja, dra upp eller förankra båt eller annan farkost vid samma plats (gäller ej brygga).
 • För längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats, annat än inom anlagd tältplats.
 • Elda annat än på anvisad plats.
 • Ankra båt eller framföra motordriven båt i inre delen av idöfladen, se beslutskarta.
 • Under tiden 1 april – 31 juli landstiga på öarna rödkobben och nollekobb eller befara vattenområdet inom 100 meter från ovan nämnda öar, se beslutskarta.
 • Sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift.
 • På ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller motsvarande.

Vissa undantag från föreskrifterna framgår av reservatsbeslutet.