lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Björnö

 • KOORDINATER
  59°13'49.8"N 18°33'37.2"E
 • Badplats
 • Busshållplats
 • Dricksvatten
 • Grillplats
 • Kajakuthyrning
 • Naturhamn
 • Naturstig
 • Öppen bod
 • Parkering
 • Snorkelled
 • Tältplats
 • Utbildningsplats
 • Utkisttorn
 • Skärgårdsmaja

Service och upplev

Informationsplats

Vid Ramsviken finns informationsplats med utställning om Björnös historia.

Kiosk och bageri

Bistro finns vid Björkviks brygga ca 1 km från reservatet.
Tel: 08-571 480 00
Bistro Björkvik

Restaurang

Bistro finns vid Björkviks brygga ca 1 km från reservatet.
Tel: 08-571 480 00
Bistro Björkvik

Restaurang finns vid Återvall ca 6 km från reservatet.
Tel: 08-570 282 82
Restaurang Återvall

Kajakuthyrning

Kajakuthyrning finns vid infarten till reservatet.
Tel: 08-571 426 20
Kajakeriet

Naturhamn

Naturhamnar finns i Småängsviken, Ramsviken, Norrviken, Näset samt vid intilliggande öar Tallholmen och Kalvholmen.

Parkering

Parkering för 250 bilar finns alldeles innanför reservatsgränsen med en stig som leder ned till badplatsen vid Torpesand. Parkeringen är avgiftsbelagd. Parkeringsförbud utanför markeringarna och på vägen.

Skärgårdsmaja

Torrtoalett med sopbod finns vid alla naturhamnar. Tillgänglighetsanpassade TC finns vid parkeringen, Torpeinfjärden och vid Snorkelleden.

Brunn

Färskvatten finns vid Norrviken, Ramsviken. Brunnen vid Näset är stängd.

Utkiksplats

Utkikstorn finns vid Småängsuddarna med utsikt över Ingarö- och Nämdöfjärdarna.

Grillplats

Grillplats finns vid Torpesand och vid tältplatserna.

Badplats

Sandstrand finns vid Torpesand.

Snorkelled

Tillgänglighetsanpassad snorkelled för rörelsehindrade och synskadade finns vid Torpesand. Undersvattenskyltar med taktil skrift går att följa med hjälp av ett rep längs botten. Här finns även rullstolsanpassat omklädningsrum och brygga (bryggan ligger i 15/6-1/9).

Skogsmullespår

Skogsmullespåret startar intill parkeringen och tar slut vid vattnet där snorkelleden finns. Stigen består av 10 skyltar som uppmanar barn att lukta, känna och leta efter naturupplevelser. Tack vare Skogsmulle får besökaren lära sig att ta hand om naturen genom att upptäcka dess innersta väsen. Skärgårdsstiftelsen har i samarbete med Friluftsfrämjandet och Gösta Frohms Stiftelse skapat stigen i syfte att göra naturen på stiftelsens marker mer spännande för yngre besökare.

Utbildningsplats skärgården

Längst ut på Björnö, vid Ramsviken, finner du Utbildningsplats skärgården. Här kan du lära dig mer om Östersjöns växter och djur och om områdets historia. Titta efter våra små skogsväsen i träden på vägen ner mot Ramsviken.