lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Gällnö och Karklö

 • Koordinater
  59°23'48.9"N 18°38'40.3"E
  Tillsynsman
  Sven Lindholm, Alexander Karmann
 • Affär
 • Badplats
 • Båtluffarledens roddbåtar
 • Cykeluthyrning
 • Dricksvatten
 • Information
 • Kafé
 • Naturhamn
 • Restaurang
 • Ångbåtsbrygga
 • Vandrarhem

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Gällnö naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, t ex borra i eller måla på berg.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd.
 • Medföra hund som ej är kopplad.
 • Tälta mer än två dygn.
 • För längre tid än två dygn förankra båt vid samma strand så att andras möjlighet att nyttja värdefull   båt- eller badplats försvåras.
 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 • På ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument o dyl.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar.
 • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.