lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Häringe-Hammersta

 • Koordinater
  59°1'37.5"N 18°1'2.7"E
 • Busshållplats
 • Sevärdhet
 • Grillplats
 • Hotell
 • Information
 • Naturstig
 • Parkering
 • Restaurang
 • Utkiksplats
 • Skärgårdsmaja

Service och upplev

Informationsplats

Infoplats finns vid alla parkeringar i området.

Restaurang

Stor konferensanläggning med, logi, restaurang och kursverksamhet finns på Häringe.
Tel: 08-504 204 40
Häringe slott

Ridning

Sofies Islandshästar
Tel: 070-773 23 90

Näsets Gård
Madeleine Westin
Privat Westernridning
Tel: 070 264 43 13

Parkering

Parkering finns på flera platser i båda områdena. Observera att de flesta vägarna är avspärrade för biltrafik.

Skärgårdsmaja

Torrtoalett med sopbod finns längst ut på udden vid Häringenäs.

Strövstig

Strövstigar av varierande längd finns spridda över hela reservatet.

Utkiksplats

Utkiksplatser finns vid Häringenäs med vidsträckt utsikt mot skärgården och fastlandet.

Grillplats

Grillplatser finns vid södra änden av Häringenäs, Hammerstahalvöns sydöstra sida och på Långholmarna i Ådfjärden och ön Bukvärken öster om Häringenäs.

Badplats

Anlagda badplatser saknas på Häringe och Hammersta, den långa strandlinjen gör det däremot lätt att hitta en egen badklippa.