fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Käringboda

 • Koordinater
  58°53'11.0"N 17°53'10.5"E
  Tillsynsman
  Mikael Odenstig
 • Badplats
 • Busshållplats
 • Sevärdhet
 • Information
 • Naturhamn
 • Naturstig
 • Parkering
 • Utkiksplats
 • Vandrarhem
 • Skärgårdsmaja

Service och upplev

OBS!

Under 2021 pågår skogsarbeten i reservatet.

Informationsplats

Informationsplatser finns på flera platser i reservatet, framförallt i anslutning till parkeringarna.

Naturhamn

Naturhamnar finns i Rassaviken, Maren och Gravamaren.

Parkering

Parkering finns på 9 platser, vid Grava, Sågen, Rassaviken, med fler.

Skärgårdsmaja

Torrtoalett och sopbod finns på ett flertal ställen i reservatet, framförallt vid naturstigarna.

Naturstig

Röd markering Huvudslingan, som sammanbinder de övriga. Den går i huvudsak längs vägarna och är 8 km lång. En avstickare kan göras längs röd/vit stig i nordvästra delen av reservatet till utsiktspunkten vid Vinsberget. Därifrån syns en stor del av Södertörn, Nynäshamn med tillhörande skärgård.

Gul markering från parkeringen vid Grava. Den är närmare 5 km lång och löper utmed Gravamarens vatten, förbi ett vackert flyttblock och ansluter till parkeringen vid Rumpsaxvikar. Därefter går den norrut förbi sex jättegrytor och längs den höga bergryggen ovan Gravamaren för att sedan sluta där den började vid parkeringen vid Grava. Utsikten från bergryggen över landskapet och skärgården är magnifik.

Utkiksplats

Utkiksplatser finns vid Vinsberget och nära Sågen. Från Vinsberget syns en stor del av Södertörn och Nynäshamn med tillhörande skärgård.

Badplats

Badplatser finns vid Nynäsviken, Gravamaren, Lilla badet och Sågen.

Grillplats

Grillplatser med bänkbord finns vid alla fyra badplatser. Glöm inte att ta med egen ved eller kol. Det är förbjudet att ta ved i naturreservatet.