lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Röder, Skarv, Kallskär, Fredlarna och Gillöga

  • Tillsynsman
    Alf Anderin

Till öarna närmast havet, utskärgården, beger man sig på naturens egna villkor, gärna med ett öra öppet för väderleksrapporten.

Här finner man den särskilda karaktär som präglar ett område som varit nedisat och nerpressat och nu sakta reser sig ur havet igen. Det är en säregen och unik värld, en klenod, väl värd ett besök, företrädesvis med egen båt.

Sett från luften är det ett virrvarr av idel gråa klippor, blanka vattenspeglar, röda stugor, enstaka båtar och gröna beteshagar. Kargt och till synes ödsligt.

Men trots sin ödsliga litenhet är detta öar och skär som trampats av både bofasta och besökare, i generation efter generation. Det är fiskare, jägare, smugglare, skeppsbrutna, seglare, tullare, författare, konstnärer och forskare som vetat att navigera i de trånga vatten som omger öarna.

Öarna ägs av ett varierande antal privatpersoner, men också till viss del av Skärgårdsstiftelsen. Allemansrätten ger besökare tillträde, men vid vandring på öarna krävs hänsyn till hemfrid då samtliga bodar är privatägda.

Flera av öarna har beskrivits av namnkunniga konstnärer och författare. Att i förväg ta del av deras skildringar ger ytterligare dimensioner till besöket.

Koordinater

Kallskären
59°29’42.8″N 19°9’54.6″E

Röder
59°35’18.8″N 19°25’47.3″E

Skarv
59°32’18.0″N 19°28’1.8″E

Fredlarna
59°31’2.1″N 19°21’51.4″E

Gillöga
59°25’25.0″N 19°20’53.9″E