lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Salskären

 • Koordinater
  59°35'7.5"N 18°58'47.9"E

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Salskärens naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 • För längre tid än två dygn i följd förtöja båt vid samma plats.
 • För längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats.
 • Göra upp eld.