lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Sandböte

  • Koordinater
    59°2'57.4"N 18°27'44.8"E
  • Dricksvatten
  • Sevärdhet
  • Naturhamn

Sandböte består egentligen av två öar, Stora och Lilla Sandböte. De köptes 1930 av Anna Lindhagen, profil inom freds- och rösträttsrörelsen och pionjär bakom Stockholms koloniträdgårdar. Stora Sandböte blev viktig mötesplats för personer engagerade i den tidens viktiga politiska frågor.

Öarna förklarades som naturminne och testamenterades vid Anna Lindhagens död till Naturskyddsföreningen som 40 år senare, i avsikt att bättre bevara öarnas kulturhistoriska värde, i sin tur skänkte öarna till Skärgårdsstiftelsen.

På Stora Sandböte har ett nerbrunnet fiskartorp från 1700-talet byggts upp efter originalritningar och med gamla metoder och ställts i ordning som museum. Invid hamnen visas även ett båtbyggarmuseum, komplett med verktyg och mallar, som exempel på den minsta sortens båtvarv som förr var vanligt i skärgården.

Välbesökt naturhamn finns på Lilla Sandböte och det går fint att bada i sundet mellan Stora och Lilla Sandböte.