lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Träskö-Storö

 • Koordinater
  59°26'52.2"N 18°47'47.2"E
 • bastu
 • Naturhamn
 • Naturstig
 • Ångbåtsbrygga
 • Vandrarhem
 • Skärgårdsmaja

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Revskärs naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
 • Framföra motordrivet fordon.