Flygfoto taget ovan 7 båtar vid en klippa.
Foto: Jonas Dolk

Ny information i sjökorten

Vi vill ha ett hav i balans och en levande kust och skärgård och det finns mycket att göra. Vi på Skärgårdsstiftelsen jobbar brett för en hållbar skärgårdsmiljö och även för att det ska vara lätt att göra rätt för dig som besökare i Stockholms skärgård.

Genom samarbeten med andra aktörer inom miljöfrågor och besöksnäring når vi ut bredare och kan både ta till oss ny kunskap samt dela med oss av vår egen.
 
Skärgårdsstiftelsen är nu i dagarna en av flera som skrivit under ett förslag om att införa miljöinformation i sjökorten. Idag saknar sjökorten viktig information om var det är olämpligt att gå i land, färdas eller kasta ankar och endast vissa skyddsområden finns utmärkta såsom fågel- och sälskyddsområden, vilket inte är tillräckligt.
 
Information och kunskap om havsmiljön och ekosystemet skapar förståelse och respekt. Om fler känner till vilka aktiviteter man bör undvika i värdefulla och känsliga områden, hela eller delar av året, ökar chanserna att djur och växter, över och under vattenytan, inte skadas.

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Publicerad
Senast uppdaterad