Utsikt över skärgården

Nya arbetssätt inom vår driftorganisation

Skärgårdsstiftelsen har förändrat och utvecklar just nu sitt arbetssätt inom uppdraget att tillgängliggöra Stockholms skärgård för dig och alla som besöker våra områden.

Med Skärgårdsstiftelsens förändrade arbetssätt fortsätter vi att sköta om, utveckla och bevara våra delar i Stockholms skärgård.

Vi fortsätter så här

  • Skärgårdsstiftelsen har, precis som tidigare jordbruksarrendatorer på våra gårdar som sköter arrenderade marker och håller landskapet öppet med betesdjur.
  • Vi genomför, precis som tidigare, en mängd naturvårdande åtgärder inom vår egen förvaltning och drift.
  • Skärgårdsstiftelsen tillhandahåller, precis som tidigare, möjligheten att kunna gå på utedass och slänga sopor.
  • Skärgårdsstiftelsen kommer, precis som tidigare, att på våra områden ha anställd personal som nu arbetar hållbart och enligt lagstadgade regler med att hantera all den service som vi tillhandahåller våra besökare.

Förändringen innebär inte att vi på något sätt har övergett vare sig Stockholms skärgård eller vårt uppdrag. Förändringen i den operativa driften var nödvändig av flera skäl, främst för att skapa en god och säker arbetsmiljö enligt lagstiftningen för våra anställda. Men det handlade också om att skapa en miljögodkänd avfallshantering och att göra rätt kopplat till skattefrågor.

Genom att ha en planerad drift och tillhandahålla verktyg och båtar till vår driftspersonal som har en grundplacering vid ett kustnära lokalkontor kan vi minska våra utsläpp och synkronisera driften. Det betyder inte att våra anställda ska pendla in eller åka båt till ett kontor för att sedan åka ut till samma ö eller grannön. Som för alla andra tar man sig närmaste vägen till sitt arbete.

Vi kommer genom denna förändring att

  • Halvera vårt båtåkande i driften och därmed också halvera utsläppen i luft och hav.
  • Bygga bort de flesta arbetsmiljörisker eftersom vi nu arbetar i lag i stället för på egen hand.
  • Se till att vi prioriterar våra resurser rätt i vårt skattefinansierade uppdrag.

Välkommen till oss

Vi välkomnar även i fortsättningen besökare till Skärgårdsstiftelsens skärgårdsområden och hoppas att så många som möjligt vill stödja oss i vårt viktiga arbete med att tillgängliggöra hållbara skärgårdsmiljöer för nuvarande och kommande generationer.

Skärgårdsstiftelsen är ingen medlemsorganisation, men det går att stödja vårt arbete, bland annat genom att vara Skärgårdsvän.

Publicerad
Senast uppdaterad