Solnedgång över havet
Foto: Jonas Dolk

Pandemieffekten utraderad

Genom analyserade mobildatasiffror från 2022 syns en nedgång både i antalet besökare på Skärgårdsstiftelsens områden och för Stockholms skärgård som helhet. Men siffrorna visar också att skärgårds-entreprenörernas uthålliga satsningar lönar sig. Entreprenörer på Nåttarö och Grinda upplever att allt fler besökare hittar ut till just dem.

Pandemin startade en stanna-hemma-trend. Peter Ljung som driver Nåttarö Gård & Resort beskriver att de arbetade hårt för att överleva pandemiåren och skördar nu frukterna av de tunga insatser som gjordes.

Vi svarar året om på frågorna som kommer in och vi finns där för våra gäster och besökare. I år har vi redan fullbokat långt in i augusti och sedan fyller vi på med fler aktiviteter i höst och avslutar året med julbord.

Peter Ljung, Nåttarö Gård & Resort AB

Även Jan Pfister turistentreprenör på Grinda i mellanskärgården ser en starkt växande ström av besökare som startade under pandemin. Det är mycket mer folk ute i markerna på ön. Under pandemin upptäckte helt nya målgrupper Grinda, och de fortsätter att komma ut.

Det rör sig också mer folk i mellanskärgården då båtarna verkar stanna här och röra sig kortare sträckor när bränslepriserna är höga.

Jan Pfister, Grinda Wärdshus AB

2019 precis innan pandemin slog till skulle Grinda Wärdshus satsa stort på utländska målgrupper framförallt under vintersäsongen. Nu kan de äntligen förverkliga mycket av de planerna och ser att med en svag kronkurs och orolig omvärld kommer flera att söka sig hit från utlandet och många svenskar stanna hemma i sommar.

Jan Pfister tror på en fortsatt positiv utveckling och uppskattar andelen utländska besökare på Grinda till cirka 10 procent. Dessa besökare redovisas inte i mobildatan och det faktiska besökarantalet är alltså en aning högre än vad siffrorna visar.

Skärgårdsstiftelsen är initiativtagare

Skärgårdsstiftelsen har räknat besökare i flera år och tog initiativet att räkna besökare med hjälp av Skärgårdsbarometern för några år sedan, berättar Ulrika Palmblad-Wennergren, kommunikationschef på Skärgårdsstiftelsen.

Det gäller för entreprenörer att våga och dessutom vara uthålliga i sina satsningar på andra säsonger än sommaren. Både Grinda och Nåttarö tänker långsiktigt med aktiviteter på helger och ledigheter utanför högsäsongen, något som nu märks i siffrorna. Framförallt på Grinda ser vi att även lägstanivån under lågsäsongen nu är högre än vad den var innan pandemin. 

Något som blir tydligt när siffrorna sträcker sig över fyra år, med jämförelsedata från både innan och efter pandemin, är att under den absoluta högsäsongen i slutet på juli till mitten av augusti ligger siffrorna stabilt på samma höga nivå. Det betyder att under denna tid är skärgården i princip fullbelagd.

Under första pandemiåret 2020 var besöksstiffrorna som allra högst, men då rapporterades det också från många håll att skärgården var överfull.

Ulrika Palmblad-Wennergren, kommunikationschef Skärgårdsstiftelsen

Även på fastlandsområden i södra delen av skärgården, i Käringboda och i Häringe, ser vi stora procentuella ökningar av besöksantalet under 2022. Här har Skärgårdsstiftelsen gjort stora satsningar för miljön i ekskogarna och röjt för stigar och leder. Dock ser vi ett stort tapp på Gålö som hade rekordmånga besökare under pandemiåren 2020-2021. De som då hittade ut under höst och vår verkar nu ha försvunnit och även minskat i antal sedan innan pandemin.

En möjlig förklaring till det stora tappet under förra året är att pandemiåren skapade ett stort sug efter att åka utomlands på semestern. Därför ska det bli intressant att se vilka siffror nästa års Skärgårdsbarometer uppvisar efter ett 2023 där lågkonjunktur och hög inflation starkt ökar intresset för att ”hemestra”. Något som bokningsläget inför sommaren hos Skärgårdsstiftelsens entreprenörer även bekräftar.

Skärgårdsradion intervjuar Ulrika Palmblad-Wennergren om Skärgårdsbarometern.

Om Skärgårdsbarometern

För fjärde året i rad mäter Skärgårdsstiftelsen med hjälp av mobildata både besökarantalet i våra egna naturreservat och för Stockholms skärgård som helhet. Skärgårdsstiftelsen har tillsammans med bl a Länsstyrelsen, Region Stockholm, och Skärgårdskommunerna genom Stockholm Archipelago tagit initiativ till detta nya och innovativa sätt att mäta besökarantalet för en destination. WSP hjälper till med dataanalysen.

Läs mer om Skärgårdsbarometern här.

Publicerad
Senast uppdaterad