Två kvällar med biologisk mångfald

För att uppmärksamma den Internationella dagen för biologisk mångfald bjuder Skärgårdsstiftelsen in till kvällsvandringar den 21 maj i Käringboda och den 23 maj på Riddersholm. 
En unik möjlighet att upptäcka och lära sig mer om dessa naturreservat och om Skärgårdsstiftelsens arbete för den biologiska mångfalden. 
Inga föranmälningar behövs – alla är varmt välkomna!

Käringboda

Tid: Tisdagen den 21 maj, kl 17.00
Plats: Norra Käringboda nära Krutkällans parkering.

Vid parkeringen öppnar vi bommen och rullar gemensamt in till en vändplan. Här får ni träffa naturvårdsförvaltaren Anders Berglund och vattenförvaltaren Cecilia Wibjörn. Tillsammans promenerar vi på en del av den nya vandringsleden, genom skog och mark, till en av våra återskapade våtmarker.
Fokus är vårt naturvårdsarbete för biologisk mångfald, men vi berättar också om Skärgårdsstiftelsens satsningar för friluftslivet.
Kvällen avslutas i hagmarkslandskapet där vi visar vår senaste restaurering, ett samarbete med WWF och KF.

Vi är klara ca. kl. 20.00 och vandringen är max 3 km. 

Tänk på att
Medtag gärna sittdyna och eget kvällsfika som till exempel smörgås och bulle, varm eller kall dryck. Vi kommer att vara utomhus under hela vandringen så klä er efter väder med lämpliga skor. 

Riddersholm

Tid: Torsdagen den 23 maj, kl 17.00
Plats: ”Nya parkeringen” norr om Gunnarsmaren.

Här väntar naturvårdsförvaltaren Anders Berglund och vattenförvaltaren Cecilia Wibjörn och vi promenerar gemensamt bort till Kvarnberget. Vi samtalar om skog och hagmarks restaureringar och även om fiskevårdsåtgärder. Fokus är vårt naturvårdsarbete för biologisk mångfald, men vi berättar också om Skärgårdsstiftelsens satsningar för friluftslivet. Kvällen avslutas genom att vandra tillbaka längs leden och gå ner och titta på det nyligen restaurerade rikkärret Gunnarsmaren. 

Vandringen är max 4 km.

Tänk på att
Vi kommer att vara utomhus under hela vandringen så klä er efter väder med lämpliga skor. Medtag gärna sittdyna och eget kvällsfika som till exempel smörgås, bulle, varm eller kall dryck. Vi kommer att vara utomhus under hela vandringen så klä er efter väder med lämpliga skor.

Frågor och funderingar

Vid frågor kontakta Skärgårdsstiftelsen.
E-post: kansliet@skargardsstiftelsen.se
Telefon: 08-123 124 00

Publicerad
Senast uppdaterad