lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Archipelago Access

Projektet pågick mellan 2019-2021

Den unika skärgården i Östersjön har en stor besökspotential. Det finns mycket information om aktiviteter och service men informationen är inte koordinerad. Besökarna får leta på många ställen för inspiration, boende- och reseinformation.

I projektet Archipelago Access ska Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och Åbo stad gemensamt samla och koordinera den information som finns och tillgängliggöra den genom en digital lösning. Dessutom kommer två fysiska utställningar att produceras, en i Åbo stad och en på Utö i Stockholms skärgård.

Syftet med projektet är att underlätta för besökarna att hitta den information de behöver för att kunna besöka skärgården. Den digitala lösningen ska koordinera den information som olika aktörer redan tillhandahåller. Arbetet med att hitta en lämplig digital plattform har påbörjats.

De fysiska utställningarna ska på två platser ge inspiration inför besöket med bilder och fakta om skärgården. I Åbo ska utställningen inrymmas i Forum Marinums lokaler i Åbo hamn. På Utö i Stockholms södra skärgård ska utställningen placeras i anslutning till Utö gruvor. Även detta arbete har påbörjats med projektering av en besöksplats inklusive utställning runt gruvorna.

Projektinformation

Projektansvarig
(Skärgårdsstiftelsen)

Pia Berg
Tel: 08-123 124 20
E-post

Projektperiod

1/4 2019 – 30/6 2021

Finansiering
Total finansiering: 1 461 306 €

Projektpartners och finansiärer

Åbo stad Finland (Lead partner)
Skärgårdsstiftelsen Sverige
Interreg Central Baltic