Informationsskyltar vid Utö gruvort

Archipelago Access

Syftet med projektet var att underlätta för besökarna att hitta den information de behöver för att kunna besöka skärgården.

Projektet är avslutat och pågick mellan 2019-2020.

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och Åbo stad har gemensamt samlat och koordinerat den information som finns och tillgängliggjort den genom en digital lösning. Dessutom har två fysiska utställningar producerats, en i Åbo stad och en på Utö i Stockholms skärgård.

Kortfakta om projektet

Projektansvarig

Pia Berg
Tel: 08-123 124 20
pia.berg@skargardsstiftelsen.se

Projektperiod

1 april 2019 – 30 juni 2021

Finansiering

1.461 306 €