fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Smart Marina

Syftet med projektet är att förbättra standarden i Östersjöns småbåtshamnar, på ett miljövänligt sätt förnya och modernisera hamnarna, göra hamnarna mer kostnadseffektiva samt skapa en bättre internationell synlighet. Fejans gästhamn är Skärgårdsstiftelsens bidrag till projektet.

Fejan ligger i havsbandet, strategiskt nära den stora farleden till Åland. Det är en populär första eller sista hamn på väg till eller från Sverige.

Förutom gästhamnen finns här vandrarhem, servering och inte minst en spännande historia. I samband med en koleraepidemi i Europa i slutet av 1800-talet, konfiskerade de svenska myndigheterna en hel missionsstation, nermonterad och färdig att skickas till Kongo. Den sattes upp på Fejan som karantänstation. Husen står fortfarande kvar och bidrar till en känsla av förgången tid.

Servicen befinner sig dock inte på 1800-talsnivå. Gästande båtbesättningar har tillgång till bastu, dusch, toaletter och toatömningsstation. Med hjälp av projektet Smart Marina kommer vi att skapa ännu fler båtplatser och utrusta dem med elplintar och mooringlinor. Under början av sommaren 2019 blåste det hårda nordliga vindar vilket aktualiserade behovet av en vågbrytare för att skapa bättre trygghet i hamnen. En flytande vågbrytare kommer att installeras och nuvarande brygga ska flyttas för att skapa en hamnbassäng.

PROJEKTINFORMATION

Officiell projektsida
Smart Marina

Projektansvarig (Skärgårdsstiftelsen)
Pia Berg
Tel: 08-123 124 20
E-post

Projektperiod
1/2 2018 till 31/1 2021

Finansiering
Total finansiering: 8 870 000 €