lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Locationavtal

All kommersiell inspelning och fotografering på Skärgårdsstiftelsens mark kräver ett locationavtal.

Inför

Skärgårdsstiftelsens mark består av 40 olika naturreservat. Reservaten skyddas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) vilket innebär att det finns regler och föreskrifter att följa. Vilka regler och föreskrifter som gäller varierar mellan de olika reservaten.
Läs mer här 

Generella förhållningsregler

Fler utförliga regler finns i locationavtalet.

  • Locationavtalet gäller inte för av Skärgårdsstiftelsen utarrenderad eller uthyrd mark, byggnader, anläggningar och verksamhet.
  • Drönare kräver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen och ska vara godkänt innan användande.
  • Företaget har inte rätt att begränsa framkomligheten på platsen eller att avhysa Skärgårdsstiftelsens personal, arrendatorer, hyresgäster och besökare från platsen.
  • Företaget håller vägar framkomliga för utrycknings- och arbetsfordon så som räddningstjänst och entreprenadmaskiner.

Avgift

10 000 sek per dag/tillfälle (exkl moms).

Skärgårdsstiftelsen tar ut en avgift för kommersiella inspelningar på Skärgårdsstiftelsens mark. Avgiften täcker administration, fakturering, samt eventuellt uppehållande av location, information till reservatets besökare och jour av reservatets tillsynsman.

Locationavtal

Ansökan med locationavtal
(Ifyllningsbar pdf)

Ansökan med avtal skickas till:
kansliet@skargardsstiftelsen.se