lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Vision 2030

Skärgårdsstiftelsens Vision 2030 är baserad på våra stadgar. Genom visionen kan vi därmed sätta våra verksamhetsplaner i ett sammanhang som ger direkt återkoppling till stadgar och uppdrag.

Vision 2030 är framtagen genom ett gediget förankringsarbete sprunget ur trendspaningar i våra tre verksamhetsben, fastigheter, naturvård och besöksnäring. Dessa har fungerat som omvärldsbevakning och gett inspiration in i arbetet.

I arbetet med att ta fram visionen har två av varandra efterföljande styrelser och arbetsutskott över mandatövergången, ledning och personal medverkat.

Vision 2030 (pdf)