Biskopsö

Symbol för naturreservat

Biskopsö ligger i yttersta havsbandet. Från klipporna på utsidan är sikten fri ut mot horisonten. Biskopsö är också välkänt för sin dovviltstam med ett femtiotal dovhjortar.

Tillsynsmännen tipsar

Det är häftig natur här. Så långt ut i skärgården men ändå så lummigt med lövträd! Kastön bredvid Biskopsö är däremot en helt annan upplevelse. Här tror man sig nästan vara förflyttad till Norrland med träsk och myrmark där det ibland växer hjortron.

Biksopsö och öarna här runtikring är ju båtparadis med bra naturhamnar. Ibland kan vi dock bli lite förvånade över att man inte vågar ligga kvar härute även om vädret inte är fullt så vackert. Kocksviken är bra för alla vindar utom nordost och i Byttan går det bra att ligga för nästan alla vindar.