Kultur och historia

Byn Sidö i centrum

Området befolkades någon gång under medeltiden med byn Sidö i centrum. I en dansk seglingsbeskrivning från 1200-talet som anger hamnar och orter utefter den svenska kusten är området och byn Sidö utmärkt. Sidö var från början två byar, öster och väster Sidö som sedan slogs ihop till en för regionen stor by.

Grässort från Ukraina minner om invationen 1719

På 1700-talet fanns hela 14 gårdar i byn. Men 1719 var det slut på storhetstiden. Ryssarna brände ned hela byn och slog läger vid Kapellskär. På platsen finns fortfarande lämningar från invationen. Här växer nämligen en grässort som annars endast återfinns i Ukraina och som stridshästarna lämnade efter sig genom sin spillning.

1720 anslogs sedan egendomen som fideikommiss till Ryttmästare Peter Soldan som blev adlad Ridderstad. Han anlade herrgårdsbyggnaden och den franska parken med en lång allé ned mot Norrsundet, som finns kvar än idag.

Inköptes 1972

1972 köptes området av Landstinget för att hamnen skulle bli allmän. Samtidigt etablerades även naturområdet som ströv- och rekreationsområde. 1998 bildades Riddersholms naturreservat och 1999 fördes reservatet över i Skärgårdsstiftelsens ägo.