lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Footprints of Defence in the Archipelago

Projektet pågick mellan 2016-2019

Projektet Footprints of Defence in the Archipelago har skapat en militärhistorisk turistattraktion i Östersjöområdet bestående av Bomarsunds fästningsruiner på Åland, den befästa ön Örö och sjöslagsplatsen Korpoström i Finland samt Gålö sälstation i Sverige. Investeringar i infrastruktur och säkerhet, digitala informationslösningar och marknadsföring är några av projektets delar.

I början av 1940-talet, mitt under brinnande krig, byggdes en hemlig militär försöksverksamhet upp på Gålö under namn Operation Palmen. Här tränades sälar att upptäcka främmande u-båtar och torpeder. Det är denna spännande plats och intressanta historia som nu med hjälp av digitala lösningar har gjorts tillgänglig för en bred allmänhet.

Inom projektet har en parkeringsplats byggts, stugorna är renoverade och inredda och de ursprungliga stigarna och gångarna är återställda till hur de såg ut på 1940-talet. Ett servicehus med duschar, bastu och toaletter har byggts. Företaget Arelia AB arrenderar sälstationen och välkomnar nu gäster och dagbesökare. Det finns tre stugor med totalt 12 bäddar samt ett kök med matsal. Se www.salstationen.com.

Den digitala appen Coastal Past kan laddas ner från AppStore och GooglePlay. Den berättar historien om sälstationen men också om de tre övriga destinationerna som utvecklats inom projektet. Turförslag till militärhistoriska sevärdheter runt Östersjön har sammanställts i en broschyr som kan laddas ner, se nedan. Projektet har också producerat ett antal inspirerande marknadsföringsvideos, se under länken Costal Past nedan.

Som ett resultat av DefenceArch-projektet ökade attraktionen för alla pilotdestinationer. En mobilapp, filmer och en tematisk broschyr har gett hjälp att nå nya målgrupper. Coastal Past-appen uppdateras fortfarande och erbjuder fördjupad och förnyad information på alla destinationer. Förbättringarna av infrastruktur har öppnat destinationerna för besökarna på ett nytt sätt. Projektet har definitivt skapat en ny attraktion och besökarantalet har ökat.

Militärhistoriska besöksmål

I broschyren Explore the coastal past finns förslag på fler militärhistoriska platser att besöka runt Östersjön.

Stories of The Coastal Past

Projektinformation

Officiell projektsida
Footprints of Defence in the Archipelago

Projektansvarig (Skärgårdsstiftelsen)
Pia Berg
Tel: 08-123 124 20
E-post

Projektperiod
1/9-2016 till 28/2-2019

Finansiering
Total finansiering: 1.500.000 €

Slutrapport
Visit DefenceArch

Renoveringsrapport
Rapport