lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Footprints of Defence in the Archipelago

Projektet ska skapa en militärhistorisk turistattraktion i Östersjöområdet bestående av Bomarsunds fästningsruiner på Åland, den befästa ön Örö och sjöslagsplatsen Korpoström i Finland samt Gålö sälstation i Sverige. Investeringar i infrastruktur och säkerhet, digitala informationslösningar och marknadsföring är några av projektets delar.

I början av 1940-talet, mitt under brinnande krig, byggdes en hemlig militär försöksverksamhet upp på Gålö under namn Operation Palmen. Här tränades sälar att upptäcka främmande u-båtar och torpeder. Det är denna spännande plats och intressanta historia som nu med hjälp av digitala lösningar ska göras tillgänglig för en bred allmänhet.

Projektperiod

Projektet Footprints of Defence pågår mellan 1/9-2016 och 28/2-2019.

Projektansvarig

Pia Berg
Tel: 08-123 124 20
E-post

Finansiärer

Skärgårdsstiftelsens logotyp


Central Baltics logotyp


Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp