lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Footprints of Defence in the Archipelago

Projektet Footprints of Defence in the Archipelago ska skapa en militärhistorisk turistattraktion i Östersjöområdet bestående av Bomarsunds fästningsruiner på Åland, den befästa ön Örö och sjöslagsplatsen Korpoström i Finland samt Gålö sälstation i Sverige. Investeringar i infrastruktur och säkerhet, digitala informationslösningar och marknadsföring är några av projektets delar.

I början av 1940-talet, mitt under brinnande krig, byggdes en hemlig militär försöksverksamhet upp på Gålö under namn Operation Palmen. Här tränades sälar att upptäcka främmande u-båtar och torpeder. Det är denna spännande plats och intressanta historia som nu med hjälp av digitala lösningar ska göras tillgänglig för en bred allmänhet.

Under projektets första år har en parkeringsplats byggts och skogen runt sälstationen har röjts. Under våren genomförde Södertörns högskola en marinarkeologisk undersökning då bland annat en gammal övningsmina hittades i sälbassängen. Under hösten 2017 ska stugorna renoveras och de gamla stigarna och gångarna återställas.

Projektinformation

Officiell projektsida
Footprints of Defence in the Archipelago

Projektansvarig (Skärgårdsstiftelsen)
Pia Berg
Tel: 08-123 124 20
E-post

Projektperiod
1/9-2016 till 28/2-2019

Finansiering
Total finansiering: 1.500.000 €