lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Stugor och stugbyar i Stockholms skärgård

De flesta anläggningarna på Skärgårdsstiftelsens mark drivs av lokala entreprenörer som arrenderar/hyr våra vandrarhem och värdshus. Dessa boenden bokar du hos respektive entreprenör.

Norra skärgården

Lidö
Riddersholm
Finnhamn

Mellanskärgården

Grinda
Gällnö
Björnö

Södra skärgården

Gålö
Fjärdlång
Utö
Ålö-Rånö
Nåttarö

Vandrarhem och stugor i egen regi

Skärgårdsstiftelsen har några boenden som sköts i egen regi. Lotshuset och Tullhuset på Ålandsskär (Huvudskär) samt Norrötorpet på Fjärdlång.

Vandrarhem
Lotshuset och Tullhuset på Huvudskär

Stugor
Norrötorpet på Fjärdlång