fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Utbildningsplatser

Utbildningsplats skärgården väcker nyfikenhet och skapar förutsättningar för lek och studier i naturen. Lättillgänglig och lekfull information uppmuntrar till att använda alla sinnen och gör det lättare att ta till sig ny kunskap.

På våra fyra utbildningsplatser på Björnö, Gålö, Hjälmö eller Riddersholm finns ett pedagogiskt aktivitetsmaterial som passar barn och unga i skolåldern. Vi erbjuder en självguidad dag med materialstöd från Skärgårdsstiftelsen.

När du bokar gruppbesök, via mail eller telefon till Skärgårdsstiftelsen, får du tillgång till lånematerial som håvar, lupp, vattenkikare, bestämningsnycklar (hjälpmedel för att ta reda på vilken växt-/ djurart du hittat) och utbildningsmaterialet. Visste du att du kan söka resebidrag av oss för att ta dig ut till våra utbildningsplatser? Läs mer om det här.

Inspirationsfilm

Inspirationsfilm (Teckentolkad)

Kontaktuppgifter

Sandra Löfgren
Projektledare
Tel: 08-123 124 13
E-post