lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Utbildningsplats Gålö

Äta blåstång – kan man göra det? Vill du veta varför blåstången är Östersjöns livräddare och vad du kan göra för att få havet att må bättre? Hjälp gärna till att ta bort fintrådiga alger från stenarna. Då kan blåstången fästa lättare och växa sig stor. Använd borsten som är gömd i träden…

Här kan du också få reda på massor av spännande historia om Edith som var hemlös i Stockholm på 1800-talet och som fick flytta hit till Gålö. Läs hennes brev så får du veta mer. Brevet finns i Ediths brev-kista, se på kartan var den är nedgrävd. Skriv ditt brev till framtidens barn och lägg i kistan, du är nu en del av Gålös historia och framtid. Passera också Snus-Ljunglöfs stuga, du måste leta efter husruinen. Ställ dig i hans vardagsrum och fundera över hur det var att vara snustillverkare.

Utbildningsmaterial för skolor
Skärgårdsstiftelsen vill att barn och unga ska få upptäcka, uppleva och ta del av den unika skärgården och förstå att det är något som tillhör alla och som vi alla måste bry oss om.

Utbildningsplatsen består av en naturstig med olika aktiviteter. Besök skärgården för en dag med eleverna och arbeta sedan vidare med upplevelser, upptäckter och insikter på skolan efter besöket.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial och lärarhandledning

Bilaga 1 Min dag på Gålö
Bilaga 2 Edits brev
Bilaga 3 Fakta om Anna Edith Andersson
Bilaga 4 Fakta om Prins Carls uppfostringsinrättning
Bilaga 5 Faktablad om Östersjön och blåstången
Bilaga 6 Undersök kulturskogen (protokoll)
Bilaga 7 Undersök Östersjön (protokoll)
Bilaga 8 Allemansrätten och naturreservat
Bilaga 9 Lek och använd dina sinnen
Bilaga 10 Östersjöns beskyddare – skriv ner dina upptäckter
Bilaga 11 Arbeta vidare i skolan
Bilaga 12 Kopplingar till kursplaner för grundskolan
Bilaga 13 Kopplingar till kursplaner för särskolan

Inspirationsfilm

Inspirationsfilm (Teckentolkad)

LaGuide

LaGuide

På utbildningsplatsen finns Wifi-punkten LaGuide som innehåller mobilanpassad information om platsen, berättelsen om Edith och fakta om Östersjön med mera.
(Wifi-punkten LaGuide är ett lokalt nätverk som inte är uppkopplat till internet)
LaGuide Gålö

Vägbeskrivning

Utbildningsplats Gålö ligger på Skälåkers holme och utgår från parkeringsplatsen vid Gålö Havsbad.

Kontaktuppgifter

Sandra Löfgren
Projektledare
Tel: 08-123 124 13
E-post