lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Fastighetsutveckling

Skärgårdsstiftelsen är tredje största markägaren i Stockholms län. På markerna, som vi äger och förvaltar, finns över 2000 byggnader av olika slag. Genom att utveckla delar av byggnadsbeståndet anpassar vi våra områden efter de behov du som besökare har.

Ett flertal vattenverk och avlopp har under åren installerats, entréer och toaletter i offentliga byggnader tillgänglighetsanpassas etc. Tack vare att Skärgårdsstiftelsen ökar kapaciteten på anläggningarna i skärgården kan vi ta emot fler besökare.

Avlopp och vattenverk, vägar och bryggor. Allt detta tar många för givet men det är ofta kostsamma och tidskrävande investeringar. När byggprojekten är slutförda och driften är igång ligger fokus på driftoptimering och underhållsplaner för att hela förvaltningen ska fortsätta att vara så långsiktig som möjligt. Via till exempel EU-projekt, mm, kan vi utveckla infrastrukturen på flera områden.

Utdrag ur Skärgårdsstiftelsens stadgar, §3

Styrelsen skall svara för att byggnader och anläggningar i området används på bästa sätt för att främja stiftelsens ändamål samt skall i övrigt upprusta, underhålla, sköta och vid behov utveckla anläggningar och verksamheter till gagn för stiftelsens ändamål. Om så befinnes lämpligt kan vissa delar av stiftelsens verksamhet bedrivas i särskild form t ex aktiebolag med stiftelsen som moderbolag.