Bastubad
Foto: Gustaf Waesterberg

Bastu

Tänk dig att du kan låna en av våra bastur, åtminstone för en stund. I Möjaskärgården, på Träskö-Storö och på Nämdö finns Skärgårdsstiftelsens bastur som är öppna för allmänheten.

Det finns även ett flertal bastur på Skärgårdsstiftelsens områden som är kopplade till värdshus och vandrarhem. Dessa bokas hos respektive entreprenör.

Skärgårdsstiftelsens bastur

Möjaskärgården (Ostholmen)
Möjaskärgården (Österviken)

Nämdö

Träskö-Storö (Lilla bastun)
Träskö-Storö (Stora bastun)

Vanliga frågor

 • Kan jag basta när det råder eldningsförbud?
  När eldningsförbud råder är vedeldade bastur stängda.
 • Hur bokar jag?
  Det finns bokningslistor i respektive bastu.
  Basturna är öppna för obokade bad mellan kl 17.00 – 19.00.
  Stora bastun på Träskö-Storö är helt bokningsfri.
 • Hur vet jag att det är ledigt i bastun?
  Genom att åka dit och boka i förväg.
 • Finns det bastur man kan boka via telefon?
  Det finns ett flertal bastur på Skärgårdsstiftelsens områden som är kopplade till och bokas hos värdshusen och vandrarhemmen.
 • Hur länge får man basta?
  1 timme
 • Behöver jag ta med mig ved?
  Nej, det finns i anslutning till bastun (med undantag för Nämdö bastu efter oktober).
 • Vad kostar det?
  För att kunna sköta löpande underhåll tar vi ut en bastuavgift.
  50 kr/vuxen, betalas med Swish.
 • Vilka öppettider har basturna?
  Våra bastur är öppna från 1 maj tills att isen lägger sig, om inget annat anges här på sidan.

Swisha din bastuavgift

50:- / vuxen

Swishnummer

Träskö-Storö: 123 199 37 99
Ostholmen: 123 345 63 99
Österviken: 123 559 71 25
Nämdö: 123 568 68 11