lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Våtmark

Att restaurera och återskapa våtmarker är ett konkret sätt att hjälpa Östersjön att må bättre. En våtmark innebär att ett landområde helt eller delvis är täck av vatten hela eller delar av året. Under 1900-talet dikades många våtmarker bort i Sverige till förmån för jordbruken.

Tyvärr förde det med sig många negativa effekter på både land och i vattnen. En våtmark är nämligen bra för väldigt många saker. Dels saktar den ned flödet på vatten som rinner från land och innehåller mycket näring. Om det är en stor yta där vattnet kan samlas så sjunker en del näringspartiklar till botten. Där kan de tas upp av växter som binder näringen. Genom att dessutom gräva djuphålor i våtmarken ökar chansen att näringen stannar kvar just där. En annan väldigt positiv sak är att dessa våtmarker är väldigt grunda, vilket gynnar fisken som söker sig till grunda, varma vatten på våren för att leka. Gäddan speciellt är förtjust i grunda, varma vatten. Dessa specialdesignade våtmarker kallas för gäddfabriker, eftersom gäddan kan producera mängder med yngel i dessa våtmarker. Under sommaren torrläggas nästan hela området och blir en saftig betesmark för boskap och vilt.

Våtmarker skapar också livsmiljöer för en mängd olika arter av insekter, fjärilar, snäckor och smådjur och många fåglar lockas till dessa vattenmiljöer. En mängd olika växter trivs också i de fuktiga och näringsrika miljöer. En våtmark är med andra ord mycket viktigt för den biologiska mångfalden.

Ny forskning visar också att näringsrika utdikade marker kan läcka stora mängder växthusgaser. Genom att återfukta och restaurera våra områden stoppas läckaget av lustgas, metangas och koldioxid.

När Skärgårdsstiftelsen nu återskapar våtmarker kommer vi att se många vinster för miljön både på land och i havet. Dessutom är det utmärkta områden för dig som besökare. Här kan du kika på en mängd olika djur och växter. Skärgårdsstiftelsen jobbar hela tiden med att öka ytan av våtmark på våra områden och vi samarbetar med olika organisationer för att få bästa kompetensen och förutsättningen för dessa områden.

Inom projektet Återskapa Östersjöns Livskraft kommer Skärgårdsstiftelsen att anlägga våtmarker i Björnö naturreservat. Dessutom kommer vi att skapa våtmarker på Ålö och i Kärringboda naturreservat.