lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Våtmark

Att restaurera och återskapa våtmarker är ett konkret sätt att hjälpa Östersjön och naturen att må bättre. En våtmark innebär att ett landområde helt eller delvis är täck av vatten hela eller delar av året.

Bakgrund
Under 1900-talet dikades många våtmarker ut i Sverige till förmån för jordbruken.Tyvärr förde det med sig många negativa effekter på både land och vatten. En våtmark är nämligen bra för väldigt många saker. Dels saktar den ned flödet på vatten som rinner från land och innehåller mycket näring. Om det är en stor yta där vattnet kan samlas så sjunker en del näringspartiklar till botten. Där kan de tas upp av växter som binder näringen. Genom att dessutom gräva djuphålor i våtmarken ökar chansen att näringen stannar kvar just där.

Fiskåtgärd
En annan väldigt positiv sak är att dessa våtmarker är väldigt grunda, vilket gynnar fisken som söker sig till grunda, varma vatten på våren för att leka. Gäddan är speciellt förtjust i grunda, varma vatten. Dessa specialdesignade våtmarker kallas för gäddfabriker, eftersom gäddan kan producera mängder med yngel här.

Biologisk mångfald
Våtmarker skapar också livsmiljöer för en mängd olika arter av insekter, fjärilar, snäckor och smådjur och många fåglar lockas till dessa vattenmiljöer. En mängd olika växter trivs också i de fuktiga och näringsrika miljöerna. En våtmark är med andra ord mycket viktigt för den biologiska mångfalden.

Klimatåtgärd
Ny forskning visar också att näringsrika utdikade marker kan läcka stora mängder växthusgaser. Genom att återfukta och restaurera våra områden stoppas läckaget av lustgas, metangas och koldioxid.

Besök oss
När Skärgårdsstiftelsen nu återskapar våtmarker ser vi många vinster för miljön både på land och i havet. Dessutom är det utmärkta områden för dig som besökare. Här kan du kika på en mängd olika djur och växter. Skärgårdsstiftelsen jobbar hela tiden med att öka ytan av våtmark på våra områden och vi samarbetar med olika organisationer för att få bästa kompetensen och förutsättningen för dessa områden.

Skärgårdsstiftelsen har sedan 2021 anlagt våtmarker i Björnö, Ålö och i Kärringboda naturreservat.

Björnö

Inom projektet Återskapa Östersjöns Livskraft har vi anlagt våtmarker i Björnö naturreservat. Här har vi även stubbfräst strandängar. Allt detta syftar till att öka den biologiska mångfalden.

 

WWFs logotyp

Ålö

På ön Ålö i södra Stockholms skärgård skapades en 9 ha stor våtmark i anslutning till Ålö gård. Här har gäddan fått en ny möjlighet att vandra upp från havet för att leka och många djur och växter fått en attraktiv livsmiljö. Tack vare medel från Apotea och i samarbete med WWF samt bidrag från Jordbruksfonden har vi nu skapat en av de större våtmarkerna i skärgårdsmiljö.

WWFs logotyp

Käringboda

I Käringboda naturreservat i Nynäshamns kommun har Skärgårdsstiftelsen anlagt 2 våtmarker på tillsammans 9 ha tack vare medel från Naturvårdsverkets våtmarkssatsning. Under 2022 kommer besöksanordningar att byggas kring våtmarken, det skapas nya vandringsleder, rastplatser, grillplatser och informationstavlor.