Styrelsen

Skärgårdsstiftelsens styrelse är ansvarig för att bestämma rutiner och riktlinjer för verksamheten samt användning av resurser. Styrelsen sammanträder med jämna mellanrum, dock minst två gånger varje år.

Skärgårdsstiftelsens styrelse består av femton ledamöter och femton suppleanter som utses av Stockholms läns landsting, Stockholms kommun och skärgårdskommunerna Haninge, Norrtälje, Nynäshamn, Vaxholm, Värmdö och Österåker. I styrelsen sitter även adjungerande ledamöter utan rösträtt. Dessa kommer bland annat från Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation, Saltsjön Mälarens båtförbund, Svenska turistföreningen STF och Världsnaturfonden WWF m. fl.

Styrelsen ska se till att anläggningar på stiftelsens områden används på bästa sätt för att främja stiftelsens ändamål, samt vid behov utveckla anläggningar och verksamheter.

Styrelsen har beslutat att fastställa en vision för stiftelsen fram till år 2020. Visionen sammanfattas under begreppet ”Skärgårdsmiljöer för alla”.
Läs Vision 2020 här.