lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Jordbruk i Stockholms skärgård

Skärgårdsstiftelsen äger 16 bondgårdar i Stockholms skärgård. Vi vill att jordbrukslandskapet hålls öppet och levande på våra områden. Tack vare våra jordbruksarrendatorer och deras betesdjur samt naturvårdande insatser, bidrar vi till ett landskap med höga kultur- och naturvärden.

Skärgårdsstiftelsen verkar för att bevara det odlingslandskap som är så viktigt för biologisk mångfald och för kulturarvet. Vi strävar efter att hävden i första hand upprätthålls inom de områden där de biologiska och kulturhistoriska värdena fortfarande lever kvar.

Jordbruk

Skärgårdsstiftelsen har 16 gårdsarrenden och 30 sidoarrenden som alla bidrar till att hålla landskapet öppet. Flera av våra bondgårdar är öppna för besök. Men du kan se betesdjur på fler ställen än i hagar och stall. Enligt gammalt bruk använder sig skärgårdens djurägare bl.a av betesholmar. Från gården fraktar många arrendatorer fortfarande sommartid sina djur till andra betesmarker. Många av Skärgårdsstiftelsens obebodda öar används som betesholmar. Här möts du av ett hävdat landskap med fyrbenta landskapsvårdare, som nyfiket noterar din ankomst till ön.