lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Jordbruk

Att hålla skärgårdens jordbrukslandskap öppet och levande är en grundbult i vår verksamhet. Det har största betydelse för såväl besökare som för djur- och växtliv.

Ett viktigt arbete är att ta vid och fortsätta de gamla böndernas arbete. Ett mål är att återställa och vårda den kulturmark som är viktig för flora, fauna och landskapsbild på alla våra områden.

Skärgårdsstiftelsen verkar för att bevara det odlingslandskap som är en så viktig del av kulturarvet. Vi strävar efter att hävden i första hand upprätthålls inom de områden där de biologiska och kulturhistoriska värdena fortfarande lever kvar, inte minst inom naturreservaten. Det är också viktigt att visa hur landskapet en gång har sett ut, och hur öppet, varierande och biologiskt rikt det kan vara. Både för dagens och morgondagens generationer.

Jordbruk

Stiftelsen har 16 gårdsarrenden och 30 sidoarrenden som alla bidrar till att hålla landskapet öppet. Enligt gammalt bruk använder sig skärgårdens djurägare av betesholmar. Från gården fraktar många arrendatorer sommartid sina djur till andra betesmarker och åtskilliga av stiftelsens obebodda öar används fortfarande som betesholmar. Där möts du av ett hävdat landskap och de fyrbenta landskapsvårdare, som nyfiket noterar din ankomst till ön. Välkommen att hälsa på!