lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Projekt

Utöver den ordinarie verksamheten bedriver Skärgårdsstiftelsen ett antal projekt som anknyter till våra uppdrag. De handlar övergripande om skärgårdens långsiktiga utveckling och bevarande. Allt från djurinventeringar, olika sorters miljöpåverkan och miljövänliga alternativ till energi och avloppsåtgärder. De kan också handla om tillgänglighetsanpassningar, besöksnäring och att göra skärgården mer attraktiv för människor.

Finansieringen sker till största del genom externa aktörer och myndigheter och påverkar därigenom inte Skärgårdsstiftelsens grundverksamhet.